Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.nl

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.nl

Flitsen

Nog meer Basis Kennis

Zoomflitsers

In een zoomflitser is de reflector instelbaar. Indien de brandpuntsafstand van de lens groter wordt, kan met een zoomflitser het licht worden geconcentreerd waardoor objecten op grotere afstand juist kunnen worden belicht. Een zoomflitser kan een bereik hebben van 18mm tot 100mm (of soms nog verder). Bij de moderne toestellen zal de zoominstelling van de lens naar de flitser worden gestuurd en de flitser zoomt automatisch mee met de zoom instelling van de lens.

Waarom Een Flitser Naar Achteren Kan Flitsen

Er zijn opzetflitsers die naar achteren kunnen worden gericht. Soms kan dit handig zijn indien er zich een lichte muur achter de fotograaf bevindt.

Er is nog een andere toepassing waar ik ook vaak de flitser naar achter richt. Soms wil je een foto maken van binnenruimtes en het kan zijn dat je niet veel vrijheid hebt om een positie te kiezen. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat de flits (de hotspot) wordt weerspiegeld in een glad of reflecterend oppervlakte en hinderlijk zichtbaar wordt op de foto. Aangezien de ruimtes klein zijn wordt het licht door zowel achterwand/plafond, als ook zijwanden, zelfs meerdere malen, gereflecteerd. De hotspot van de flitser is echter niet meer hinderlijk zichtbaar!

Dus: flitsen in kleine ruimtes, dan alleen met de flitser naar achteren gericht!

Invulflits

Met een invulflits bedoelen we een ondersteunende verlichting. De meest gebruikte invulflits heeft als functie om details te onthullen in de schaduwpartijen. De invulflits is dan ook ondersteunend en zal in principe niet moeten overheersen.

Bij veel camera's is het mogelijk de sterkte van de flits aan te passen. Bij de betere digitale reflexcamera's kan de flits met stapjes van 1/3 stop tot b.v. 2 stops worden gereduceerd. Bij de compact camera's kan soms gekozen worden voor "low", "normal" en "high". Voor de invulflits kies je dan voor de stand "low". Ook voor een invulflits blijft gelden dat de flitser maar een beperkt bereik heeft.

Hoewel het niet de functie is van een invulflits om het omgevingslicht te overstralen, vindt ik het persoonlijk soms wel "stralend" overkomen indien de invulflits wat harder is.

Ook kan een invulflits gebruikt worden om juist meer contrast in de foto te brengen. Hiermee worden dan ook de kleuren opgehaald. Probeer het maar eens!

Goed Begrijpen

De lichtafval (vermindering van lichtintensiteit) is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand. Dit betekend dat het bereik waarop een flits een juiste belichting levert gering is.

Dus als de afstand verdubbeld dan wordt de intensiteit van de flits 4 keer minder.

Bij een natuurlijke verlichting (direct van de zon of reflectie via atmosfeer) is de afstand tot de bron zo groot waardoor de afstand tot object en toestel er niet meer toedoet voor de licht intensiteit. Een object op 1 meter afstand heeft dezelfde lichtintensiteit als een object wat op 10 meter afstand staat. Zij kunnen dan ook makkelijk in 1 opname worden vastgelegd.

Stel dat het hoofdobject op 4 meter afstand staat en dat de opname zich hierop richt. Een object wat op 1 meter afstand staat zal 4x4 is 16 maal hogere intensiteit hebben en dus 4 stops worden overbelicht! Op gelijke wijze zal de achtergrond op een afstand van 8 meter een 4 maal lagere intensiteit hebben en op 16 meter een 16 maal lagere intensiteit hebben. De achtergrond zal dus 4 stops worden onderbelicht.

Het is belangrijk dit aspect te begrijpen. Indien de compositie niet juist is zullen partijen overbelicht en onderbelicht worden. Fotografeer je met flits een groepje personen, zorg er dan voor dat zij alleen ongeveer op gelijke afstand staan en dat er zich geen voorwerpen op de voorgrond staan!
 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!