Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.nl

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.nl

Kleuren Presentatie

De Veilige Kleuren

Indien kleuren worden gekozen die geen deel uitmaken van onderstaande set dan moeten de kleuren met enig voorbehoud worden gekozen. Kleuren die dicht bij elkaar liggen worden, indien het display staat ingestelde op 256 kleuren, met dezelfde kleurcode vertoond. Dit met gevolg dat tekst (of tekening) niet meer te onderscheiden is van de achtergrond.

 
           
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
 
           
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
 
           
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
 
           
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
 
           
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
 
           
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
 
           
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
 
           
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
 
           
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
 
           
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
 
           
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
 
           
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
 
           
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
 
           
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
 
           
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
 
           
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
 
           
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
 
           
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
 
           
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
 
           
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
 
           
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
 
           
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
 
           
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
 
           
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
 
           
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
 
           
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
 
           
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
 
           
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
 
           
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
 
           
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
 
           
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
 
           
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
 
           
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
 
           
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
 
           
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF
  
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!